Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vui mừng chào đón

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > VẺ ĐẸP TOÁN HỌC >

  Dãy Fibonacci trong tự nhiên

  Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là: X(0)=0, X(1)=1, X(n)=X(n-1)+X(n-2), n>1.
  39 phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci được cho trong bảng sau

  n X(n) n X(n) n X(n)
  0 0 1 1 2 1
  3 2 4 3 5 5
  6 8 7 13 8 21
  9 34 10 55 11 89
  12 144 13 233 14 377
  15 610 16 987 17 1.597
  18 2.584 19 4.181 20 6.765
  21 10.946 22 17.711 23 28.657
  24 46.368 25 75.025 26 121.393
  27 196.418 28 317.811 29 514.229
  30 832.040 31 1.346.269 32 2.178.309
  33 3.524.578 34 5.702.887 35 9.227.465
  36 14.930.352 37 24.157.817 38 39.088.169
  ... ... ... ... ... ...
  Người ta chứng minh được công thức tổng quát của dãy Fibonacci là: X_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\Big (\frac{1+\sqrt{5}}{2}\Big )^n - \Big (\frac{1-\sqrt{5}}{2}\Big )^n\right)


  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Văn Cường @ 07:27 14/11/2010
  Số lượt xem: 637
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến