Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vui mừng chào đón

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > THỦ THUẬT WEB-BLOG > Thủ thuật blog 360 plus >

  Themes Beta - Nỗi Nhớ


  Code CSS
  :

   

  .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

  .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

  .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}

  .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

  .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

  .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

  .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

  .rc_hd,

  .rc_hd div,

  .rc_bd,

  .rc_bd .rc_bc,

  .rc_ft,

  .rc_ft div

  {background:transparent;border-style:none;}

  #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}

  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

  body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://c.upanh.com/thumb/1024/7712353.jpg) center 0px no-repeat;}

  #head {background:transparent;height:700px;}

  html{background:#ffffff url(http://c.upanh.com/thumb/1024/7712337.jpg) top center fixed;}

  #ft{background:transparent;font-size:0px;}

  #ft{background:transparent url(http://c.upanh.com/thumb/1024/7712344.jpg) no-repeat center;height:505px;}

  #blog_title{display:none;}

  #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}

  #profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}

  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/609/3L0.7714860_44262_11364.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}

  .backhome .cta-ss {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/606/P90.7712363_44262_11364.gif) no-repeat center !important;height:150px;}

  .backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}

  .backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}

  #ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}

  .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

  #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem

  {background:transparent !important;border-color:#5B0408;color:#5B0408;}

  .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FAC7CD;}

  .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

  .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/608/CS0.7714420_44262_11364.png);border-style:dashed;border-color:#FAC7CD;}

  .ygmabg, .yui-menu-shadow{background:transparent;}

  .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/608/CS0.7714420_44262_11364.png);color:#1A0C01;}

  .blog_dummyselect .bd div:hover{background:#FBA8B6;}

  #ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#FAC7CD;}

  .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#F7112C;}

  .first-of-type a:hover{color:#1A0C01;}

  .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FAC7CD;}

  #ygma{background:url(http://c.upanh.com/thumb/951/7712367.png) repeat top center;height:105px;}

  #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

  #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/thumb/700/7712358.png) no-repeat center bottom;height:207px;}

  #article_list_module .rc_bd {background:transparent;}

  .pagination {background:transparent;}

  .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

  #article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

  .rte_btn img{}

  .rte_toolbar {text-align:center;}

  .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://c.upanh.com/upload/3/608/CS0.7714716_44262_11364.gif) no-repeat;}

  #bd .rte_toolbar{background:url(http://c.upanh.com/thumb/700/7712357.jpg) top center;height:60px;}

  .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .hd,

  .cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

  .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}

  #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

  a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://c.upanh.com/upload/3/608/3L0.7714715_44262_11364.gif);}

  .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

  .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/608/CS0.7714187_44262_11364.png) no-repeat center bottom;height:52px;}

  #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/606/CS0.7712356_44262_11364.gif) no-repeat center bottom;height:160px;}

  #comment_container * a {color:#FE0101;}#comment_container * .content {color:#4B0512;}#comments-listing * ins {color:#B10808;}


  3. Tùy chỉnh
  :
  a. Dàn trang : 2 cột ( hẹp - rộng )
  b. Bảng màu :
  Untitled-2

    Paste toàn bộ code trên vào CSS nhé

  Theo Leeblog

  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Văn Cường @ 19:40 20/04/2011
  Số lượt xem: 717
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến