Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vui mừng chào đón

  0 khách và 0 thành viên

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thanh Van
  Ngày gửi: 19h:16' 19-10-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 101
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 4
  SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  1. Hàm trong chương trình bảng tính:
  Các bước để nhập công thức vào ô tính:
  B1. Chọn ô cần nhập công thức.
  B2. Gõ dấu =
  B3. Nhập công thức
  B4. Nhấn Enter.
  Em hãy nhắc lại các bước nhập công thức vào trong ô tính?
  =(3+10+2)/3
  =(A1+A2+A3)/3
  =Average (A1,A2,A3)
  =Average (3,10,2)
  Em hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba giá trị 3; 10; 2 lần lượt nằm trong các ô dưới đây?
  1. Hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  Ngoài các công thức trên chương trình bảng tính còn có thể sử dụng hàm AVERAGE giúp em tính trung bình cộng cho các giá trị trên.
  Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?
  Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
  Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
  Ví dụ:
  =Average (3,10,2)
  =Average (A1,A2,A3)
  AVERAGE33,10,2)
  2. Cách sử dụng hàm:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  Để nhập hàm vào trong ô tính em cần thực hiện những bước nào?
  B1. Chọn ô cần nhập hàm
  B2. Gõ dấu =
  B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
  B4. Nhấn phím Enter.
  2. Cách sử dụng hàm:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  Chú ý: Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng là kí tự bắt buộc.
  a) Hàm tính tổng
  Làm thế nào để có tổng điểm của từng học sinh?
  Ta lần lượt cộng điểm tất cả các môn học của từng học sinh
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  Tên hàm: SUM
   Cú pháp: =SUM(a,b,c...)
   Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
  Ví dụ: Tính tổng điểm
  =SUM(7,6,6,9,9,10)
  Hoặc =SUM(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
  Hoặc =SUM(C4:H4)
  47
  a) Hàm tính tổng
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  Làm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?
  Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số môn học
  b) Hàm tính trung bình cộng
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
   Tên hàm: AVERAGE
   Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)
   Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
  Ví dụ: Tính trung bình cộng
  = AVERAGE(7,6,6,9,9,10)
  Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
  Hoặc = AVERAGE(C4:H4)
  7.8333
  b) Hàm tính trung bình cộng
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
  Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
  Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
   Tên hàm: MAX
   Cú pháp: =MAX(a,b,c...)
   Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
  Ví dụ: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm
  = MAX(7,8,9,6,7,8)
  Hoặc =MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)
  Hoặc = MAX (C4:C9)
  d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
  Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
  Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
   Tên hàm: MIN
   Cú pháp: =MIN(a,b,c...)
   Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
  Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
  d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
  Ví dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm
  = MIN(7,8,9,6,7,8)
  Hoặc =MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)
  Hoặc = MIN (C4:C9)
  a) =sum(A1,B2,3); b)=SUM(A1;B2;3);
  c) =SUM (A1,B2,3); d)=SUM(A1,B2,3);
  BT 1: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao?
  Sai, vì sd dấu chấm phẩy
  sai vì chứa dấu cách
  Củng cố
  BT 2: Giả sử trong các ô A1,B1 lần lượt chức các số -4, 3.
  Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:
  -1
  -6
  2
  1
  1
  1
  c) =sum(A1:C3)  24
  b) =sum(A1,C3)  24
  a) =sum(A1,C3)  0
  d) =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
  BT 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
  b) =average(SUM(A1:B3))
  c) =sum(A1:B3)/3
  a) =average(A1,A3,B2)
  d) =sum(-5,8,10)/3
  BT4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

   
  Gửi ý kiến